เตียงอาบแดดหวายเทียมที่สามารถปรับเป็นเก้าอี้เล้าจน์ได้ พนักพิงปรับได้ 4 ระดับ โครงอลูมิเนียม สานหวายเทียม
สีสามารถเลือกได้
W69 L165 H95

Monaco Sun Lounger