top of page

โครงอลูมิเนียม

หวายเทียม

ขนาดมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.5 เมตร

ขนาดสามารถสั่งได้

สีหวายสีเบาะเลือกได้

Pikul Apollo โซฟากลมหวายเทียมลายพิกุล

    สินค้าคล้ายกัน

    bottom of page