โครงอลูมิเนียมหวายเทียม

ใช้สำหรับนั่งทำกิจกรรมในครอบครัว

สีหวายสีผ้าระบุได้

Corner Dining Work Set ชุดหวายเทียมเข้ามุม