เก้าอี้หวายแท้ ดัดด้วยไอน้ำและมือของช่างฝีมือ พันด้วยผิวหวาย
W32.5” D30” H35.5” SH14”

Venice Rattan Chair