หวายแท้
กระจกวางท็อป 
เก้าอี้ 6 ที่นั่ง

Saiwaii ชุดโต๊ะทานอาหาร 6 ที่นั่ง