เก้าอี้หวายแท้สามารถใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกบ้านที่มีหลังคา 
W53.25” D29.5” H40.25” Seat 22.75”

Rattan Love Seat เก้าอี้โซฟาหวายแท้