โซฟาหวายเทียมโครงอลูมิเนียม รูปแบบดีไซน์ทันสมัย

ขนาด 200x200x85

สีหวายสีเบาะสามารถเลือกได้

Rabbit outdoor daybed โซฟาหวายเทียม