เก้าอี้ Paul Chair โครงอลูมิเนียมสานหวายเทียมสามารถเลือกสีแมชใหม่ได้

ขนาด W56 D56 H83 SH45

Paul Chair