โครงอลูมิเนียม สานหวายเทียม
กว้างหน้าสุด 85
ลึกสุด 73
สูงสุด(รวมขา) 89

Pan Chair Grey