หวายเทียม PE 
ทนแดดทนฝน

Outdoor กระเช้าชิงช้าหวายเทียมรูปหยดน้ำ