โซฟาหวายเทียมโพลิเอทิลีน รูปครึ่งวงกลมแบ่งเป็นโซฟาสี่ชิ้นวางเรียงกัน โต๊ะกลางกลมพร้อมเบาะ

OSF-043