โซฟาหวายเทียม พร้อมเบาะกันน้ำกันเชื้อรา

OSF-014 โซฟาหวายเทียม around