โครงอลูมิเนียม
เส้นหวาย PE
สีหวาย สีเบาะเปลี่ยนได้

Meanibox ชุดโซฟาหวายเทียมรับแขก

฿55,000.00ราคา