โต๊ะหวายนั่งทานข้าวสำหรับ 10 ที่นั่ง

ตากแดดฝนได้

W90 L260 D75

Long table โต๊ะทานข้าวหวายเทียม