โครงอลูมิเนียมหวายเทียม

เบาะผ้ากันน้ำ

เปลี่ยนสีหวายสีเบาะได้

L05 เตียงนอนริมสระ