เส้นหวายเทียมสังเคราะห์จากโพลิเอททิลีน มีความทนทานต่อแสงแดด และสภาวะภายนอก ผ้ากันน้ำ

Grand de round ชุดโซฟาหวายเทียมตั้งกลางแจ้ง